• 021-88769095
 • info@raymondholding.com

ٍEC1000

Energy Box EC1000 (جعبه کنترل) با قابلیت نظارت بر توان مصرفی

Energy Box EC1000 از نوآوری های شرکتATEN در رسته محصولات NRGence (راهکارهای مدیریت انرژی ATEN) می باشد که راهکاری کاملا هوشمند و مقرون به صرفه جهت نظارت بر PDU های معمولی می باشد. می توان به این دستگاه چهارEnergy PDU متصل کرد و همچنین قابلیت اتصال چهار سنسور را نیز دارد تا بتوان شرایط محیطی را توسط آنها کنترل نمود. هر یک از این سنسورها ی محیطی می تواند مقادیر دما، رطوبت و فشار را در نواحی مختلف یک مرکز داده (یا رک) محاسبه کند که این امر به کاربر کمک می کند تا کنترل و نظارتی همه جانبه از تجهیزات IT مستقر در دیتا سنتر داشته باشد. همچنین EC1000 امکان مانیتور کردن داده های محیطی و توان مصرفی را بصورت Local و Remote فراهم می آورد و دسترسی Remote تحت بستر IP و از طریق یک Web GUI یا نرم افزار eco Sensor شرکت ATEN انجام می پذیرد. این Energy Box می تواند وضعیت مصرف انرژی ، گزارشات سیستم (log) ، هشدارهای حد آستانه و ثبت و اطلاعیه رویدادها را در اختیار کاربر قرار دهد. Log های مربوط به مصرف توان و شرایط محیطی مطابق با کمترین و بیشترین حد آستانه تنظیم شده برای جریان، دما، رطوبت وفشار در دسترس کاربر خواهند بود. دسترسی و نظارت از راه دور از سستم رمزگذاری امن SSl 128bit و سیاست های قابل تنظیم حساب کاربری برای مدیریت کاربران ، بهره می برد.احراز هویت راه دور از استاندارد RADIOUS، HTTP،HTTPS،SNMPV1,V,V3 پشتیبانی می کند. همچنین دسترسی به ثبت رویدادهای سیستم از طریق Syslog،SMTP،SNMP انجام می شود.

 • ارتباطات
 • پشتیبانی از رابط Ethernet با نرخ10 /100 Mbit
 • پشتیبانی از استانداردهایTCP/IP ،HTTP ،UDP ،HTTPS ،SSL ،DHCP ،SMTP ،NTP ،DNS ،Auto sense ،PING ، Telnet ، SNMP V1,V2,V3
 • پشتیبانی از سیستم احراز هویت دو سطحی ، فیلترینگ IP/MAC ، اسنانداردRADIOUS (احراز هویت از راه دور).
 • پشتیبانی از حسگرها و Browser های IE ، Firefox ، chrome ، Safari
 • اندازه گیری
 • اندازه گیری و نظارت بر مصرف توان بصورت کلی و بصورت تک تک (هر خروجی)
 • قابلیت نظارت محیطی و دما و رطوبت رک.
 • اندازه گیری جریان ، ولتاز ، میزان مصرف ، دما و رطوبت قابلت تعریف حد آستانه.
 • پشتیبانی از حسگر باز و بسته شدن درب رک.