• 021-88769095
  • info@raymondholding.com
کی وی ام سوئیچ ماتریکسی

KM0532

کی وی ام سوئیچ 32 پورت ماتریکسی KM0532-Cat-5-KVM-Switches-OL-large

KM0932

کی وی ام سوئیچ 32 پورت ماتریکسی با 9 کنسول بصورت ریموت KM0932-Cat-5-KVM-Switches-OL-large

توسط کی وی ام سوئیچ ماتریکسی  می توان چندین سرور را از طریق چندین کنسول بصورت در محل یا از راه دور  بصورت همزمان کنترل نمود.در واقع امکان سترسی به سرورها از طریق IP نیز وجود دارد. ماتریکس بدین معنا می باشد که هر کدام از کنسول ها(کاربران) به هرکدام از سرورها که مایل باشند می توانند دسترسی داشته باشند.