• 021-88769095
  • info@raymondholding.com
پاورماژول

PE5324

پاورماژول نوع eco با ۲۴ خروجی و جریان ۳۰/۳۲ آمپر. PE5324-eco-PDUs-OL-large (1)

PE8108

Eco PDU دارای ۸ خروجی ۱۰ آمپر و با قابلیت اندازه گیری بر اساس هر خروجی . PE8108-eco-PDUs-FL-large

PE7324

ecoPDU با ۲۴ خروجی ۳۲ آمپر و با قابلیت اندازه گیری بر اساس هر خروجی PE7324-eco-PDUs-OL-large

PE6208AV

پاور ماژول با ۸ خروجی pe6208av.energy-intelligence-rack-pdu.switched-pdu.45

پاورماژول دارای تعدادی خروجی برق می باشد که می توان تجهیزات دیتا سنتر(مانند سرورها، سوئیچ ها و…) را به آن متصل نمود و میزان توان مصرفی هر یک از تجهیزات را کنترل نمود. برخی از این پاور ماژول ها قادرند تا بسیاری از شاخص ها را اندازه گیری کنند و برخی دیگر نیز فقط می توانند توان مصزفی را اندازه گیری کنند.