• 021-88769095
  • info@raymondholding.com
کی وی ام اکستندر VGA

CE250

کی وی ام اکستندر PS/2 و VGA با کیفیت ۱۲۸۰×۱۰۲۴ وتا فاصله ۱۵۰ متر CE250A-PS2-KVM-Extenders-OL-large

CE370

کی وی ام اکستندر PS/2 و VGA با تکنولوژی Deskew و تا فاصله ۳۰۰ متر. CE370-PS2-KVM-Extenders-OL-large

CE350

کی وی ام اکستندر PS/2 با تصویر VGA وانتقال تا ۱۵۰ متر. CE350-PS2-KVM-Extenders-OL-large

CE100

کی وی ام اکستندر با ماوس و کیبورد USB و پورت تصویرVGA تا ۱۰۰ متر CE100-USB-KVM-Extenders-OL-large

CE775

کی وی ام اکستندر USB/VGA با ویژگی Dual view و تا ۳۰۰ متر CE775-USB-KVM-Extenders-OL-large

CE750A

کی وی ام اکستندر USB / VGA همراه با صدا و تا مسافت ۲۰۰ متر ce750a.kvm.kvm-extenders.45

CE770

کی وی ام اکستندر USB/VGA به همراه صدا CE770-USB-KVM-Extenders-OL-large

CE700A

کی وی ام اکستندر USB/VGA 150M CE700A-USB-KVM-Extenders-OL-large

توسط کی وی ام اکستندر VGA می توان ماوس ، کیبورد و مانیتور VGA یک کامپیوتر  را تا فواصل طولانی انتقال داد و از آن فاصله می توان کامپیوتر را کنترل نمود. کی وی ام اکستندر VGA برای کاربردهایی که قصد داریم تا یک کامپیوتر با پورت تصویر VGA را در یک مکان امن قرار دهیم و بخواهیم آن را از جای دیگری کنترل کنیم ، مناسب است.