• 021-88768082 021-88769095
  • info@raymondholding.com

CE610

کی وی ام اکستندر DVI/USB دارای HD Base T و ت 100 متر

CE610 یک کی وی ام اکستندر DVI/USB می باشد که قادر است سیگنال های تصویری DVI وUSB2.0 را تا فاصله 100 متری انتقال دهد و می توان توسط آن یک کامپیوتر را از فاصله 100 متری کنترل نمود. همچنین از طریق پورت USB مربوط به این کی وی ام اکستندرDVI/USB می توان تجهیزات جانبی را از محل ریموت به اشتراک گذاشت، فایل ارسال نمود و تاچ اسکرین ها را کنترل نمود. این کی وی ام اکستندر DVI/USB برای محیط هایی که در آنها از تاچ اسکرین ها استفاده می شود بسیار مناسب است.

تگ ها:
کی وی ام اکستندر 100 مترکی وی ام اکستندر DVIکی وی ام اکستندر USB

  • اتصال کامپيوتر(قسمت Local ) و کنسول )قسمت remote) از طريق يک کابل Cat5/6
  • دسترسي به يک کامپيوتر و يا يک KVM سوئيچ از طريق يک کنسول Remote
  • داراي کيفيت تصوير 1920x1200 تا فاصله 100 متري
  • استفاده از تکنولوژي HD Base T
  • پشتيباني از USB2.0 و بدون نياز به نرم افزار يا نصب درايور.
  • پشتيباني از Webcam با USB1.1
  • داراي محافظت در برابر تخليه الکتريسيته ساکن تا 8 kv و 15kv
  • پشتيباني از سيستم عامل هاي مختلف شامل: Windows , OS x , Linux