• 021-88768082 021-88769095
  • info@raymondholding.com

VE550

Repeater سیگنال VGA تحت بستر Cat5e

Repeater سیگنال VGA دستگاهی جهت افزایش قدرت سیگنال VGA می باشد که با KVM اکستندرها ، ویدئو اکستندرها و KVM سوئیچ ها cat5e ATEN کاملا سازگار است. VE550 فاصله ارسال سیگنال ویدئو را تا دو برابر فاصله اصلی که دستگاه ارسال کننده پشتیبانی می کند ، افزایش می دهد. Repeater سیگنال VGA این قابلیت را دارد تا یک دستگاه VE550 دیگر به آن اضافه کرد و سیگنال ویدئویی را تا فواصل بسیار طولانی تر ارسال نمود. بنابراین ، در کاربردهایی که نیاز است تا سیگنال VGA تا مسافت زیاد ارسال گردد ، می توان از VE550 استفاده کرد تا تاخیر و تداخل رنگ ایجاد شده در طی مسیر جبران گردد.

تگ ها:

  • تقويت سيگنال هاي VGA و ارسال آن ها در بستر Cat5e.
  • افزايش مسافت ارسال سيگنال تا دو برابر فاصله اصلي.
  • قابليت افزودن يک دستگاه VE550 ديگر جهت افزايش مجدد فاصله.
  • داراي تنظيمات دستي که مي توان قدرت سيگنال را براي جبران مسافت تنظيم نمود.
  • داراي سيستم حفاظت در برابر تخليه الکتريکي 8KV و محافظت در برابر امواج 2KV.
  • طراحي کوچک و قابل نصب روي ديوار.
  • سازگار با اکستندرهاي ATEN شامل: CE250A،CE252،CE700A و VE150A.