• 021-88768082 021-88769095
  • info@raymondholding.com
کی وی ام اکستندر

CE800B

کی وی ام اکستندر USB VGA/Audio کابل Cat5 با پورت USB Flash Stotage ٬ (1024×768@250m)

CE604

کی وی ام اکستندر USB DVI با نمایش دوگانه با کابل Cat5 ٬ (1024 x 768 @ 60m)

CE602

کی وی ام اکستندر کابل Cat5 با دو اتصال DVI Link USB

CE600

کی وی ام اکستندر CAT5 پورت DVI USB

CE774

کی وی ام اکستندر USB/VGA با ویژگی Dual view و تا 150 متر

KE6940

KVM اکستندر تحت شبکه DVI و Dual view ke6940.kvm.kvm-extenders.45

KE6900

کی وی ام اکستندر تحت شبکه DVI ke6900.kvm.kvm-extenders.45

CE250

کی وی ام اکستندر PS/2 و VGA با کیفیت 1280×1024 وتا فاصله 150 متر CE250A-PS2-KVM-Extenders-OL-large

KE8950

کی وی ام اکستندر تحت شبکه HDMI و با کیفیت 4k ke8950.kvm.kvm-extenders.45

CE624

کی وی ام اکستندر DVI وUSB ، 100 و 150 متر ، Dual view ce624.kvm.kvm-extenders.45