• 021-88768082 021-88769095
  • info@raymondholding.com
کی وی ام اکستندر 100 متر

CE100

کی وی ام اکستندر با ماوس و کیبورد USB و پورت تصویرVGA تا 100 متر CE100-USB-KVM-Extenders-OL-large

CE610

کی وی ام اکستندر DVI/USB دارای HD Base T و ت 100 متر ce610a.kvm.kvm-extenders.45

CE624

کی وی ام اکستندر DVI وUSB ، 100 و 150 متر ، Dual view ce624.kvm.kvm-extenders.45

CE620

کی وی ام اکستندر USB به همراه پورت تصویر DVI و دارای تکنولوژی HD BaseT ce620.kvm.kvm-extenders.45

کی وی ام اکستندر 100 متر جهت انتقال ماوس ، کیبور و مانیتور یک کتمپیوتر تا فاصله 100 متری مورد استفاده قرار میگیرد. در این صورت کاربر قادر است تا کامپیوتر مدنظر را از فاصله 100 متری کنترل نماید و به آن دسترسی داشته باشد.