• 021-88768082 021-88769095
  • info@raymondholding.com
کی وی ام سوئیچ 2 پورت

CS1142D

کی وی ام سوئیچ امنیتی 2 پورت USB/DVI cs1142d.kvm.secure-kvm-switches.45

CS1182H

کی وی ام سوئیچ 2 پورت USB/HDMI cs1182h.kvm.secure-kvm-switches.45

CS1942

کی وی ام سوئیچ دو پورت USB / Mini-Display port به همراه صدا ، Dual Display CS1942-Desktop-KVM-Switches-OL-large

CS1922M

کی وی ام دو پورت رومیزیUSB3 / Display Port همراه با صدا و دارای KVMP cs1922m.kvm.desktop-kvm-switches.45

CS1762A

کی وی ام سوئیچ دو پورت USB / DVI همراه با صدا و KVMP CS1762A-Desktop-KVM-Switches-OL-large

CS1642A

کی وی ام سوئیچ USB / DVI-D دو پورت همراه باصدا، Dual Display CS1642A-Desktop-KVM-Switches-OL-large

CS72D

کی وی ام سوئیچ دو پورت USB/ DVI همراه با صدا CS72D-Desktop-KVM-Switches-OL-large

CS1742

کی وی ام سوئیچ دو پورت USB/VGA همراه با صدا و 2پورت تصویر CS1742-Desktop-KVM-Switches-OL-large

CS1732B

کی وی ام سوئیچ دو پورت PS/2 , USB / VGA به همراه صدا CS1732B-Desktop-KVM-Switches-OL-large

CS1732A

کی وی ام سوئیچ دو پورت USB / PS/2 و VGA به همراه صدا CS1732A-Desktop-KVM-Switches-OL-large

CS82U

کی وی ام 2 پورت رو میزی PS/2 /USB و VGA CS82U-Desktop-KVM-Switches-OL-large

CS72U

KVM سوئیچ 2 پورت با ماوس و کیبورد USB و تصویر VGA به همراه صدا CS72U-Desktop-KVM-Switches-OL-large

کی وی ام سوئیچ 2 پورت برای کنترل 2 سرور استفاده می گردد ، بدین صورت که 2 سرور را می توان به آن متصل نمود و در قسمت کنسول نیز یک ماوس، کیبورد و مانیتور به این کی وی ام سوئیچ متصل کرد ، درنتیجه کاربر قادر است تا هر 2 سرور را از طریق یک کنسول کنترل نماید و میان آنها به راحتی سوئیچ کند.