• 021-88768082 021-88769095
  • info@raymondholding.com
کی وی ام سوئیچ 4 پورت

CM1164

کی وی ام سوئیچ 4 پورت USB و DVI با قابلیت Multi-view cm1164.kvm.desktop-kvm-switches.45

CS1144DP

کی وی ام سوئیچ امنیتی 4 پورت USB/Display port cs1144dp.kvm.secure-kvm-switches.45

CS1144D

کی وی ام سوئیچ امنیتی 4 پورت USB/DVI cs1144d.kvm.secure-kvm-switches.45

CS1764A

کی وی ام سوئیچ رومیزی چهار پورت USB / DVI همراه صد وKVMP CS1764A-Desktop-KVM-Switches-OL-large

CS1924

کی وی ام چهار پورت USB3.0 / Display Port به همراه صدا و دارای KVMP cs1924.kvm.desktop-kvm-switches.45

CS1944

کی وی ام سوئیچ 4 پورت USB / Mini Display port به همراه صدا، CS1944-Desktop-KVM-Switches-OL-large

CS1924M

کی وی ام چهار پورت رومیزیUSB3 / Display Port همراه با صدا و دارای KVMP cs1924m.kvm.desktop-kvm-switches.45

CS1744

کی وی ام سوئیچ چهار پورت USB / VGA همراه با صدا و DUAL VIEW CS1744-Desktop-KVM-Switches-OL-large

CS1644

کی وی ام سوئیچ USB / DVI چهار پورت همراه با صدا و Dual Link وKVMP CS1644-Desktop-KVM-Switches-OL-large

CS1734B

کی وی ام سئیچ رو میزی چهار پورت USB / PS/2 و VGA همراه با صدا و OSD منو CS1734B-Desktop-KVM-Switches-OL-large

CS1734A

کی وی ام سوئیچ رومیزی چهار پورت USB / PS/2 و VGA همراه با صدا CS1734A-Desktop-KVM-Switches-OL-large

CS84U

کی وی ام 4 پورت USB / PS/2 و VGA CS84U-Desktop-KVM-Switches-OL-large

کی وی ام سوئیچ 4 پورت برای کنترل 4 سرور استفاده می گردد ، بدین صورت که 4 سرور را می توان به آن متصل نمود و در قسمت کنسول نیز یک ماوس، کیبورد و مانیتور به این کی وی ام سوئیچ متصل کرد ، درنتیجه کاربر قادر است تا هر 4 سرور را از طریق یک کنسول کنترل نماید و میان آنها به راحتی سوئیچ کند.