• 021-88768082 021-88769095
  • info@raymondholding.com
کی وی ام سوئیچ 8 پورت

CS1308

کی وی ام سوئیچ 8 پورت PS/2-USB و VGA

CS1708i

کی وی ام سوئیچ Over IP و 8 پورت با یک کنسول Local و یک کنسول Remote CS1708i-IP-Based-KVM-Switches-OL-large

KN1108V

کی وی ام سوئیچ 8 پورت Over IP با یک کاربر Local و یک کاربر Remote KN1108v-IP-Based-KVM-Switches-OL-large

KH1508AI

کی وی ام سوئیچ تحت شبکه 8 پورت kh1508ai.kvm.kvm-over-ip-switches.45

CS1308

کی وی ام 8 پورت PS/2-USB و VGA CS1308-Rack-KVM-Switches-OL-large

CS1798

KVM سوئیچ 8 پورت USB/HDMI به همراه صدا CS1798-Rack-KVM-Switches-FL-large

CS1768A

کی وی ام سوئیچ 8 پورت USB / DVI همراه صدا. CS1768-Rack-KVM-Switches-OL-large

CS1708A

کی وی ام سوئیچ 8 پورت PS/2-USB / VGA همراه با پورتDaisy – Chain CS1708A-Rack-KVM-Switches-OL-large

CS1708I

KVM سوئیچ 8 پورت USB وPS/2 سازگار با TAA CS1708i-IP-Based-KVM-Switches-OL-large

KH1508A

کی وی ام سوئیچ CAT5 با 8 پورت و همراه پورتDaisy – Chain kh1508a.kvm.cat-5-kvm-switches.45

کی وی ام سوئیچ 8 پورت برای کنترل 8 سرور استفاده می گردد ، بدین صورت که 8 سرور را می توان به آن متصل نمود و در قسمت کنسول نیز یک ماوس، کیبورد و مانیتور به این کی وی ام سوئیچ متصل کرد ، درنتیجه کاربر قادر است تا هر 8 سرور را از طریق یک کنسول کنترل نماید و میان آنها به راحتی سوئیچ کند.