• 021-88768082 021-88769095
  • info@raymondholding.com
کی وی ام اکستندر DVI

CE604

کی وی ام اکستندر USB DVI با نمایش دوگانه با کابل Cat5 ٬ (1024 x 768 @ 60m)

CE602

کی وی ام اکستندر کابل Cat5 با دو اتصال DVI Link USB

CE600

کی وی ام اکستندر CAT5 پورت DVI USB

KE6940

KVM اکستندر تحت شبکه DVI و Dual view ke6940.kvm.kvm-extenders.45

KE6900

کی وی ام اکستندر تحت شبکه DVI ke6900.kvm.kvm-extenders.45

CE610

کی وی ام اکستندر DVI/USB دارای HD Base T و ت 100 متر ce610a.kvm.kvm-extenders.45

CE624

کی وی ام اکستندر DVI وUSB ، 100 و 150 متر ، Dual view ce624.kvm.kvm-extenders.45

CE620

کی وی ام اکستندر USB به همراه پورت تصویر DVI و دارای تکنولوژی HD BaseT ce620.kvm.kvm-extenders.45

توسط کی وی ام اکستندر DVI می توان ماوس ، کیبورد و مانیتور DVI یک کامپیوتر  را تا فواصل طولانی انتقال داد و از آن فاصله می توان کامپیوتر را کنترل نمود. کی وی ام اکستندر DVI برای کاربردهایی که در آن ها نیاز داریم تا یک کامپیوتر با پورت تصویر DVI  در مکانی امن قرار گیرد و نیاز باشد تا از جای دیگری کنترل شود ، مناسب می باشد.