• 021-88768082 021-88769095
  • info@raymondholding.com
کی وی ام سوئیچ تحت شبکه

KN4164VA

کی وی ام سوئیچ تحت شبکه 64 پورت با یک کنسول Local و 4 کنسول Remote

CS1716i

کی وی ام سوئیچ Over IP و پورت 8 با یک کنسول Local و یک کنسول Remote CS1716i-IP-Based-KVM-Switches-OL-large

CS1708i

کی وی ام سوئیچ Over IP و 8 پورت با یک کنسول Local و یک کنسول Remote CS1708i-IP-Based-KVM-Switches-OL-large

IP8000

کارت PCI باقابلیت مدیریت از راه دور IP8000-IP-Based-KVM-Switches-OL-large

CN8000A

کی وی ام سوئیچ تک پورت تحت شبکه cn8000a.kvm.kvm-over-ip-switches.45

KN8164V

کی وی ام سوئیچ 64 پورت Over IP با یک کنسول Local و هشت کنسول Remote kn8164v.kvm.kvm-over-ip-switches.45

KN8132V

کی وی ام سوئیچ 32 پورت Over IP با یک کنسول Local و هشت کنسول Remote kn8132v.kvm.kvm-over-ip-switches.45

KN4132VA

کی وی ام سوئیچ تحت شبکه 32 پورت با یک کنسول Local و 4 کنسول Remote kn4132va.kvm.kvm-over-ip-switches.45

KN4116VA

کی وی ام سوئیچ تحت شبکه 16پورت با یک کنسول Local و چهار کنسول Remote kn4116va.kvm.kvm-over-ip-switches.45

KN2116VA

کی وی ام سوئیچ تحت شبکه 16 پورت با یک کنسول Local و دو کنسول Remote kn2116va.kvm.kvm-over-ip-switches.45

KN4140VA

کی وی ام سوئیچ تحت شبکه 40 پورت با یک کنسول Local و چهار کنسول Remote kn4140va.kvm.kvm-over-ip-switches.45

KN4124VA

کی وی ام سوئیچ تحت شبکه 24 پورت شبکه با یک کنسول Local و چهار کنسول Remote kn4124va.kvm.kvm-over-ip-switches.45

توسط کی وی ام سوئیچ تحت شبکه کاربران می توانند با اختصاص یک IP آدرس به کی وی ام سوئیچ ، تمام سرورهای خود را از هر کجایی که می خواهند کنترل نمایند.