• 021-88768082 021-88769095
  • info@raymondholding.com
کارت PCI

IP8000

کارت PCI باقابلیت مدیریت از راه دور IP8000-IP-Based-KVM-Switches-OL-large

IP8000 یک کارت PCI می باشد که دسترسی و کنترل از طریق IP را برای کامپیوتری که درون آن نصب شده است را فراهم می آورد. این کارت PCI به کامپیوترهای باسیستم عامل مختلف اجازه می دهد تا بتوانند سرور مورد نظر را از هر نقطه ای کنترل نمایند و به آن دسترسی داشته باشند و این دسترسی می تواند از طریق Web browser های رایج و یا اپلیکیشن های Java یا Windows انجام می گیرد.