• 021-88768082 021-88769095
  • info@raymondholding.com
کی وی ام اکستندرPS/2

CE774

کی وی ام اکستندر USB/VGA با ویژگی Dual view و تا 150 متر

CE250

کی وی ام اکستندر PS/2 و VGA با کیفیت 1280×1024 وتا فاصله 150 متر CE250A-PS2-KVM-Extenders-OL-large

CE370

کی وی ام اکستندر PS/2 و VGA با تکنولوژی Deskew و تا فاصله 300 متر. CE370-PS2-KVM-Extenders-OL-large

CE350

کی وی ام اکستندر PS/2 با تصویر VGA وانتقال تا 150 متر. CE350-PS2-KVM-Extenders-OL-large

توسط کی وی ام اکستندرPS/2 می توان ماوس ، کیبورد PS/2 و مانیتور یک کامپیوتر  را تا فواصل طولانی انتقال داد و از آن فاصله می توان کامپیوتر را کنترل نمود. کی وی ام اکستندر PS/2 برای کاربردهایی که قصد داریم تا یک کامپیوتر با ماوس و کیبورد PS/2 در مکانی امن قرار گیرد و بخواهیم آن را از جای دیگری کنترل کنیم مناسب است.