• 021-88768082 021-88769095
  • info@raymondholding.com
کی وی ام اکستندر USB

CE774

کی وی ام اکستندر USB/VGA با ویژگی Dual view و تا 150 متر

CE100

کی وی ام اکستندر با ماوس و کیبورد USB و پورت تصویرVGA تا 100 متر CE100-USB-KVM-Extenders-OL-large

CE775

کی وی ام اکستندر USB/VGA با ویژگی Dual view و تا 300 متر CE775-USB-KVM-Extenders-OL-large

CE610

کی وی ام اکستندر DVI/USB دارای HD Base T و ت 100 متر ce610a.kvm.kvm-extenders.45

CE624

کی وی ام اکستندر DVI وUSB ، 100 و 150 متر ، Dual view ce624.kvm.kvm-extenders.45

CE620

کی وی ام اکستندر USB به همراه پورت تصویر DVI و دارای تکنولوژی HD BaseT ce620.kvm.kvm-extenders.45

CE750A

کی وی ام اکستندر USB / VGA همراه با صدا و تا مسافت 200 متر ce750a.kvm.kvm-extenders.45

CS1924M

کی وی ام چهار پورت رومیزیUSB3 / Display Port همراه با صدا و دارای KVMP cs1924m.kvm.desktop-kvm-switches.45

CE770

کی وی ام اکستندر USB/VGA به همراه صدا CE770-USB-KVM-Extenders-OL-large

CE700A

کی وی ام اکستندر USB/VGA 150M CE700A-USB-KVM-Extenders-OL-large

توسط کی وی ام اکستندر USB می توان ماوس ، کیبورد USB و مانیتور یک کامپیوتر  را تا فواصل طولانی انتقال داد و از آن فاصله می توان کامپیوتر را کنترل نمود. کی وی ام اکستندر USB برای کاربردهایی که قصد داریم تا یک کامپیوتر با ماوس و کیبورد USB در مکانی امن قرار گیرد و بخواهیم آن را از جای دیگری کنترل کنیم مناسب است.