• 021-88768082 021-88769095
  • info@raymondholding.com
مبدل USB به RS-232

UC232A1

مبدل USB به RS-232 یک متری UC232A-USB-Converters-OL-large

UC232A

مبدل USB به RS-232 سی سانتی متری UC232A-USB-Converters-OL-large

مبدل USB به RS-232 ابزاری جهت تبدیل سیگنال هایی که از USB  دریافت می شوند به سیگنال های سریال یا RS-232 می باشد و برای ارسال دستور کاربرد دارد. در واقع پورت USB آن ب خروجی لپ تاپ یا کامپیوتر متصل می گردد و طرف دیگر آن به کامپیوترهای صنعتی متصل می شود تا بتوان از طریق لپ تاپ به آنها دستور ارسال کرد.