• 021-88768082 021-88769095
  • info@raymondholding.com
کی وی ام اکستندر VGA

CE800B

کی وی ام اکستندر USB VGA/Audio کابل Cat5 با پورت USB Flash Stotage ٬ (1024×768@250m)

CE774

کی وی ام اکستندر USB/VGA با ویژگی Dual view و تا 150 متر

CE250

کی وی ام اکستندر PS/2 و VGA با کیفیت 1280×1024 وتا فاصله 150 متر CE250A-PS2-KVM-Extenders-OL-large

CE370

کی وی ام اکستندر PS/2 و VGA با تکنولوژی Deskew و تا فاصله 300 متر. CE370-PS2-KVM-Extenders-OL-large

CE350

کی وی ام اکستندر PS/2 با تصویر VGA وانتقال تا 150 متر. CE350-PS2-KVM-Extenders-OL-large

CE100

کی وی ام اکستندر با ماوس و کیبورد USB و پورت تصویرVGA تا 100 متر CE100-USB-KVM-Extenders-OL-large

CE775

کی وی ام اکستندر USB/VGA با ویژگی Dual view و تا 300 متر CE775-USB-KVM-Extenders-OL-large

CE750A

کی وی ام اکستندر USB / VGA همراه با صدا و تا مسافت 200 متر ce750a.kvm.kvm-extenders.45

CE770

کی وی ام اکستندر USB/VGA به همراه صدا CE770-USB-KVM-Extenders-OL-large

CE700A

کی وی ام اکستندر USB/VGA 150M CE700A-USB-KVM-Extenders-OL-large

توسط کی وی ام اکستندر VGA می توان ماوس ، کیبورد و مانیتور VGA یک کامپیوتر  را تا فواصل طولانی انتقال داد و از آن فاصله می توان کامپیوتر را کنترل نمود. کی وی ام اکستندر VGA برای کاربردهایی که قصد داریم تا یک کامپیوتر با پورت تصویر VGA را در یک مکان امن قرار دهیم و بخواهیم آن را از جای دیگری کنترل کنیم ، مناسب است.