• 021-88768082 021-88769095
  • info@raymondholding.com
کی وی ام سوئیچ VGA

CS1308

کی وی ام سوئیچ 8 پورت PS/2-USB و VGA

CS1308

کی وی ام 8 پورت PS/2-USB و VGA CS1308-Rack-KVM-Switches-OL-large

CS1744

کی وی ام سوئیچ چهار پورت USB / VGA همراه با صدا و DUAL VIEW CS1744-Desktop-KVM-Switches-OL-large

CS1716A

کی وی ام سوئیچ 16 پورتPS/2-USB / VGA همراه پورت Daisy-chain CS1716A-Rack-KVM-Switches-OL-large

CS1316

کی وی ام سوئیچ 16 پورت PS/2-USB و VGA CS1316-Rack-KVM-Switches-OL-large

َACS1216A

کی وی ام سوئیچ 16 پورت PS/2 و VGA با قابلیت Daisy – Chain ACS1216A-Rack-KVM-Switches-OL-large

CS1742

کی وی ام سوئیچ دو پورت USB/VGA همراه با صدا و 2پورت تصویر CS1742-Desktop-KVM-Switches-OL-large

CS1734B

کی وی ام سئیچ رو میزی چهار پورت USB / PS/2 و VGA همراه با صدا و OSD منو CS1734B-Desktop-KVM-Switches-OL-large

CS1732B

کی وی ام سوئیچ دو پورت PS/2 , USB / VGA به همراه صدا CS1732B-Desktop-KVM-Switches-OL-large

CS1734A

کی وی ام سوئیچ رومیزی چهار پورت USB / PS/2 و VGA همراه با صدا CS1734A-Desktop-KVM-Switches-OL-large

CS1732A

کی وی ام سوئیچ دو پورت USB / PS/2 و VGA به همراه صدا CS1732A-Desktop-KVM-Switches-OL-large

CS84U

کی وی ام 4 پورت USB / PS/2 و VGA CS84U-Desktop-KVM-Switches-OL-large

با استفاده از کی وی ام سوئیچ VGA می توان چند کامپیوتر با ماوس ،کیبورد و مانیتور VGAرا از طریق یک کنسول (ماوس،کیبورد و مانیتور) کنترل کرد. این کی وی ام سوئیچ ها در دونوع 2,4,8,16  پورت در بازار موجود می باشند. این کی وی ام سوئیچ ها کاربردهای مختلفی از کسب و کارهای کوچک گرفته تا دیتا سنترهای بزرگ را پوشش می دهند.